Teknik Interface dan Peripheral

Teknik Interface dan Peripheral

  1. Modul I Digital Input Output
  2. Modul II Interface Keypad dan LCD
  3. Modul III Pengaplikasian Timer
  4. Modul IV Interface ADC to LCD
  5. Modul V Interfacing Motor Servo